Mở trang:  Đăng nhập
 

Duyệt mail: Gmail | Yahoo Mail | Hotmail · Danh bạ website
Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.
Lục Tài - Tử
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google
 
Lưu địa chỉ web trực tuyến
0 thư mục và 0 liên kết được chọn
Tên
Ngày
T.tính
 
 
   
 
 
0 thư mục và 0 liên kết được chọn
Tên
Ngày
T.tính
 
 
   
 
 

 
Trao đổi logo tự động TRAO ĐỔI LOGO VỚI CHÚNG TÔI? Trao đổi logo tự động