Mở trang:  Đăng nhập
 

Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.
Aisopos (Hy Lạp)
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google