Mở trang:  Đăng nhập
 

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.
Albert Camus
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google