Mở trang:  Đăng nhập
 

Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Albert Schweitzer
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google