Mở trang:  Đăng nhập
 

Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía.
Eleanor Roosevelt
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google