Mở trang:  Đăng nhập
 

Có ba loại phụ nữ: những người thông thái, những người đẹp và những người khác.
Khuyết danh
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google