Mở trang:  Đăng nhập
 

Hạnh phúc cho mai sau không có. Hạnh phúc là hoặc là ngay tức khắc hoặc là không bao giờ.
René Barjavel
Danh ngôn khác   •   Thích   •   Tất cả >>
Tìm kiếm bằng Google