Mở trang:  Đăng nhập
 

Mã nhúng lưu địa chỉ web
 
Mã nhúng lưu địa chỉ cho website
Đây là mã nhúng. Sao chép và dán nó vào mã của trang web mà bạn muốn sử dụng.
Mã nhúng lưu
• Mã nhúng JS:
<script type="text/javascript">
        var _vsq = _vsq || [];
        _vsq.push(["_vsAutoShow", "true"]);
</script>
<script type="text/javascript" src="http://vietansoft.com.vn/Scripts/vs/vs.1.0.0.js"></script>
• Mã nhúng JS được hiển thị như dưới đây: