Mở trang:  Đăng nhập
 

Tạo mã nhúng trao đổi logo
       

LOGO XUẤT HIỆN NGẪU NHIÊN TRÊN CÁC TRANG CÓ ĐẶT MÃ NHÚNG

Tạo mã nhúng cho website của bạn
Nhập các thuộc tính dưới đây và nhắp vào nút Tạo mã nhúng.
Mẹo: Đặt mã nhúng trao đổi logo này, vào website của bạn để kích hoạt logo của bạn hiển thị.
Tên website
 
Địa chỉ website
 
Chọn tập tin hình logo của bạn:

Thể loại hình ảnh: GIF, JPG, JPEG, PNG. Dung lượng < 1MB.
Nhóm
Chọn...  
 
   (vietansoft.com.vn)
Xem trước mã nhúng tự động trao đổi logo
Số dòng:    cột:  
Chiều rộng: px  cao: px
Tạo mã nhúng trao đổi logo được xem trước: