Mời trao đổi liên kết, logo

Logo/liên kết của bạn sẽ xuất hiện trên các trang có đặt mã nhúng trao đổi, và xuất hiện trên hầu hết các chương trình của công ty phần mềm Việt Ân viết.

Để trao đổi logo, bạn cần thực hiện 2 bước:

Bước 1: Tạo mã mã nhúng trao đổi.

Bước 2: Đặt mã nhúng vào website của bạn.

Lưu ý: Bạn cần đặt mã nhúng trao đổi (logo hình, hoặc liên kết văn bản) vào website của bạn, để kích hoạt logo/liên kết của bạn hiển thị.

 

Tạo mã nhúng trao đổi logo tại: http://vietansoft.com.vn/web/vle.aspx

Tạo mã nhúng trao đổi liên kết tại: http://vietansoft.com.vn/web/vte.aspx

Tạo mã nhúng rao tin mua bán tại:http://vietansoft.com.vn/web/vce.aspx

 

Ghi chú: Dưới đây là hình logo xuất hiện trên chương trình phần mềm (khi khởi động chương trình, hoặc khi tắt tất cả cửa sổ con).

Hình: Logo của bạn hiển thị trên các chương trình của công ty phần mềm Việt Ân viết.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM VIỆT ÂN
Mã số thuế: 1300 811 755
Đ/c: Số 49, Phước Khánh, Thị trấn Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.
Hotline: 0985 590 598
VIET AN SOFTWARE ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Email: mail@vietansoft.com.vn
Website: http://vietansoft.com.vn