PHẦN MỀM VIỆT ÂN

Chương trình được viết bởi Phần mềm Việt Ân.

Thông tin tài trợ:

Tài khoản: 7 110 205 011 249

Ngân hàng: Agribank - CN Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

Tên tài khoản: Võ Thanh Ân

Hoặc

Tài khoản: 033 100 377 2612

Ngân hàng: Vietcombank - CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Võ Thanh Ân


Hoặc, tài trợ bằng tiền kỹ thuật số

Bitcoin: bc1qr57n0anewpekn3acns9enldz2gyph5smefxykl


Cảm ơn bạn.