PHẦN MỀM VIỆT ÂN

Chương trình được viết bởi Phần mềm Việt Ân.

Thông tin tài trợ:

Tài khoản: 033 100 377 2612

Ngân hàng: Vietcombank - CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Võ Thanh Ân

Hoặc

Tài khoản: 7 110 205 011 249

Ngân hàng: Agribank - CN Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

Tên tài khoản: Võ Thanh Ân

Hoặc

Tài khoản: 100 000 595 874

Ngân hàng: Vietinbank - CN Bến Tre

Tên tài khoản: Võ Thanh Ân


Hoặc, tài trợ bằng tiền kỹ thuật số

Bitcoin: 15M4QjeBrG6UkbWRGDP7nck2RGCFY8GocR
Ethereum: 0x27D88BE7eb4C4c822AF092Dce323Ff3Ab8BBA3fd


Cảm ơn bạn.